Tumblelog by Soup.io
 • theRumor
 • joehappy
 • sil
 • gusta-blu
 • kotlet-a-la-jezus
 • shadowshow
 • americangreen
 • Rani
 • pendzelek
 • monron
 • fyeahwhatever
 • fembotshavefeelingstoo
 • qucykowa
 • kamykartur
 • ovvlsome
 • chinaski
 • drusill-a
 • bazant
 • sexcandy
 • needmorecoffee
 • kaji
 • adora-belle
 • LittleMissPipedreams
 • ickyv
 • OnTheRun
 • MatrionaRasputin
 • szaaatan
 • wiebsting
 • sashthesplash
 • psychoCranberry
 • zoo
 • unitedsoupsfilm
 • blue-chips
 • incurable-insomnia
 • grzej
 • Americanlover
 • kartoNik
 • f4m8
 • leyrer
 • lisekchytrusek
 • guyver
 • greendaemon
 • staszki
 • iwillbefine
 • artlover
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

5342 762c
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
5344 9d4e
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
8046 8c09
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viainvisibile invisibile
2182 2a69
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viairmelin irmelin
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viapouler pouler
3785 9b52 500
Reposted fromStarorchids Starorchids viairmelin irmelin

October 20 2017

6082 f0d7 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa via1911 1911
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaemtezmazupe emtezmazupe
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viafelicka felicka

October 19 2017

7463 e997
Reposted frombrumous brumous viaplusgoniminus plusgoniminus
How to relax with your dog
Reposted fromvolldost volldost viajosefine josefine
8994 227d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacucaTwin cucaTwin
2806 1021 500
Reposted frombrumous brumous viasanitas sanitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl